Hội Thánh

Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (2)

Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết chính Ngài trong chân lý, và phụng sự Ngài trong thánh thiện. Vì thế, Ngài đã chọn dân Israel là dân Ngài, đã thiết lập với họ một giao ước, giáo huấn họ dần dần bằng cách tỏ chính mình và ý định mình qua lịch sử dân ấy, và Ngài đã thánh hóa họ để dành riêng cho mình.

Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (1)

Mầu nhiệm Giáo Hội thánh thiện được biểu lộ trong chính việc thành lập. Thực thế, Chúa Giêsu đã khai sinh Giáo Hội bằng việc rao giảng Phúc Âm rằng Nước Thiên Chúa đã đến như đã hứa trong Thánh Kinh từ ngàn xưa: "Thời gian đã trọn, Nước Thiên Chúa gần đến".

Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium)

Ngày nay ai cũng công nhận Hiến Chế tín lý về Giáo Hội là then chốt của cả Công Ðồng Vaticanô II. Là vì, sau thế chiến thứ nhất, vấn đề bản tính Giáo Hội đã trở thành trọng tâm của các cuộc tranh luận về thần học. Quả thực các Công Ðồng trước, như lịch sử chứng minh, đã luôn cố gắng đưa ra những giải đáp thích hợp với nhu cầu thời cuộc; nhưng vấn đề bản tính sâu xa của Giáo Hội vẫn còn là trọng tâm cho các cuộc tranh luận và cho các quyết định của Công Ðồng Vaticanô II.

Tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu" (Ecclesia in Asia) của ĐGH Gioan Phaolo II

Đề cương tuần thường huấn Linh mục tại Gp Đà Lạt năm 2000: tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu".

Đức Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng không sợ những bầy sói

Đức Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng không sợ những bầy sói, người thắp ánh sáng Phục sinh, con người của nỗ lực đại kết và đối thoại tôn giáo.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": kết thúc

Chúc tụng Thiên Chúa vì các dân tộc Á Châu, thật phong phú trong sự đa dạng, nhưng lại hiệp nhất trong niềm khát khao hòa bình và sự sống viên mãn.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 7

Những chứng nhân Tin Mừng: các chủ chăn, đời sống thánh hiến và các hội truyền giáo, người giáo dân, gia đình, giới trẻ, truyền thông xã hội và các thánh tử đạo.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 6

Phục vụ cho sự thăng tiến con người: học thuyết xã hội.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 5

Hiệp thông và đối thoại để truyền giáo. Hiệp thông và truyền giáo phải đi đôi với nhau.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 4

Đức Giêsu Đấng Cứu Thế loan báo ơn huệ. Các vị trí ưu tiên của việc loan báo Tin Mừng tại Á Châu.