Hội Thánh

Giáo hội Công giáo có thêm 6 Hồng y

Sáng 24-10-2012, ĐTC Biển Đức 16 tuyên bố sẽ triệu tập Công nghị Hồng Y vào ngày 24-11-2012 tới đây để tấn phong 6 Hồng Y mới.

Thượng Hội đồng Giám mục

Thượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) là một thể chế định kỳ được Đức Giáo hoàng Phaolô VI có sáng kiến thiết lập qua Tự sắc Apostolica Sollicitudo, ngày 15-9-1965.

Vài nét khái quát về Công đồng chung Vatican II

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã quyết định triệu tập Công đồng để canh tân Hội Thánh: “Tôi muốn mở lớn các cửa sổ Giáo hội để cho chúng ta nhìn ra được và công chúng nhìn vào được.”

Thống kê Giáo hội Công giáo 2012

Các con số thống kê về nhân sự và cấu trúc của Giáo Hội trong các lĩnh vực dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội.

Tìm hiểu về các Công đồng của Giáo Hội

Một vài khái niệm về Công đồng và liệt kê 21 Công đồng Chung.

Buổi họp mặt với các giáo sĩ - tu sĩ Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo

Trong bầu khí Giáo Hội vừa khai mạc Năm Đức Tin, nhằm thực hiện giáo huấn của Công đồng Vatican II, sáng ngày 13.10.2012, các nữ tu năm 3 Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình, đã đến giao lưu với tập đoàn Giáo sĩ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo...

Giới thiệu bản dịch Tông Huấn “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI), tái bản lần thứ nhất

Tông huấn này đã được ĐTC ký ngày 30-9-2010, nhân lễ kính thánh Giêrônimô, linh mục, vị thánh bổn mạng của những người yêu mến, học hỏi, loan truyền và giảng dạy Kinh Thánh trong Hội Thánh.

Thư mục vụ Năm Đức Tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thông tin về những sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu cũng như Giáo Hội tại Việt Nam, đồng thời cùng anh chị em suy tư về Năm Đức Tin.

Sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám Mục XIII

Trong số các bài phát biểu, người ta đặc biệt chú ý đến nhận định của vị TGM người Philippines, GM Socrates Villegas của GP Lingayen-Dagupan.

Phiên họp khoáng đại thứ II và III của Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 13

Phiên khoáng đại thứ 3 đã nhóm họp lúc 9 giờ trước sự hiện diện của ĐTC và dưới quyền chủ tọa theo lượt của ĐHY Robles, TGM giáo phận Guadalajara bên Mehicô.