Gương Linh mục

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh

Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh sinh ngày 10-04-1922 tại tỉnh Hà Nam, quê hương thánh tử đạo Antôn Nguyễn Đích, trong một gia đình công giáo đạo đức

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh

Dù tuổi cao sức yếu, một mình cha Quỳnh đã phải đảm nhận công việc mục vụ hầu hết cả giáo phận trải dài từ Lạng Sơn đến Cao Bằng...

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Micae Lê Quang Vinh

Cha Micae Lê Quang Vinh sinh năm 1917 tại họ đạo Cái Mơn, nay thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Matthêu Phạm Hảo Kỳ

Là một nhà tu đức chuyên nghiệp và sâu sắc, cha cố Matthêu đã trình bày cách rất bình dân dễ hiểu một Kitô giáo Hiểu và Sống, cũng gọi là Đạo Chính Truyền Cải Mến Yêu

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Gioan Baotixita Trần Văn Cừ

Sống rất bình dị, không có gì sang trọng cho mình, tự mình lo cho mình: không bà bếp, không người giúp việc, sống trong nhà xứ lụp xụp, trần thấp suốt 22 năm từ 1974-1996, không bao giờ phàn nàn về cảnh sống của mình

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo

Suốt cuộc đời 64 năm LM, 42 năm GM, ngài đã nên gương sáng trong đời sống cầu nguyện, thực thi bác ái mục tử, đúng như khẩu hiệu GM của mình

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Paul Marcel Piquet Lợi

Đức cha Paul Raymond Marie Marcel PIQUET LỢI sinh ngày 27.08.1888 tại Notre Dame des Champs, Paris, nước Pháp.

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Phêrô Nguyễn Bá Đương

Cha Phêrô Nguyễn Bá Đương sinh ngày 11 tháng 12 năm 1925 tại giáo xứ Hướng Phương (Quảng Bình) trong một gia đình truyền thống đạo hạnh

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Micae Trần Khắc Vinh

Cuộc đời linh mục của cha Micae luôn gắn chặt với Chúa Giêsu Thánh Thể: Ngài chuẩn bị Thánh lễ rất chu đáo (dọn mình trước khi cử hành Thánh lễ, cử hành Thánh lễ nghiêm trang, sốt sắng, bài giảng ngài dọn rất chu đáo).

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Giuse Nguyễn Khắc Cẩn

Người ta vu khống ngài đủ mọi thứ tội lỗi, nhưng ngài vẫn nhẫn nhục, chịu đựng và tha thứ cho họ. Noi gương Đức Kitô, ngài tha thứ cho những kẻ tố cáo mình