cuộc sống và Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 7 TN - C (+Video)

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy về sự tha thứ, tha thứ cho cả kẻ thù: "Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, hãy chúc phúc, hãy cầu nguyện cho họ" (Lc 6,27).

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần 6 TN - Năm lẻ (+ video)

Chúa Giêsu biến hình để cho các môn đệ thấy hình ảnh vốn có của Ngài

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần 6 TN - Năm lẻ (+ video)

a hãy nghe lại lời của Chúa nói: "Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ mình." (Mt 8,34)

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần 6 TN - Năm lẻ (+ video)

Thiên Chúa không bao giờ đặt một Thập Giá nặng hơn đôi vai của chúng ta

Hiệp sống tin mửng: Chúa Nhật tuần 7 TN - C

 Đức Giê-su dạy về cách cư xử đối với kẻ thù và những kẻ gian ác, để xứng đáng làm con Thiên Chúa và tóm lại như sau: Hãy chúc lành để đáp lại những kẻ nguyền rủa; Hãy xin Chúa ban điều tốt lành cho những kẻ vu khống mình

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần 6 TN - Năm lẻ (+ video)

Xét về phương diện nào đó thì mọi người chúng ta đều mắc bệnh mù, nhất là về phương diện tâm linh.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần 6 TN - Năm lẻ (+ video)

Chính vì vậy mà Chúa phải khuyến cáo các môn đệ mình: "Anh em phải coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê" (Mc 8,15).

Bài giảng thiếu nhi: CN Tuần 7 TN - C (+Video)

Lev Tolstoy còn nói mạnh hơn "Tình yêu diệu kỳ. Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống".Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy điều đó.

Bài giảng: Chúa Nhật tuần 7 TN - C (+video)

Sống như thế theo cách nhìn của trần thế kể như là cũng đã tốt lắm rồi. Thế nhưng đối với Chúa thì chưa đủ. Sống như thế theo như Chúa Giêsu nói: "người tội lỗi, những người thu thuế và cả những người dân ngoại cũng làm được."

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần 6 TN - Năm lẻ (+ video)

Thực ra những phép lạ Chúa làm, nhất là những phép lạ lớn vừa kể đã đủ chứng minh Ngài là đấng có quyền phép "từ trời" rồi