cuộc sống và Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần II Thường Niên

Chúa không muốn một mình mãi mãi đích thân đi rao giảng Tin Mừng, mặc dù cách này hữu hiệu hơn, nhưng Ngài đã chọn một số người để làm công việc này.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần II Thường Niên

Tin Mừng kể lại lúc Chúa Giêsu đang giảng thì thân nhân của Ngài tìm đến, để bắt Ngài, vì nghe người ta nói là Ngài đã mất trí.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần 2 thường niên

Tin Mừng hôm nay là một tổng kết sứ vụ đầu tiên của Chúa Giêsu tại Galilê. Thánh Marcô như vẽ lại trước mắt chúng ta bức tranh trong đó từng đoàn người từ khắp nơi lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu, để được Ngài thuyên chữa đủ thứ bệnh tật. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần II Thường Niên B

Những người Pharisêu thì chỉ thấy những khoản luật về ngày Sabat. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài thấy rõ trong hội đường ngày hôm ấy có một người bị khô bại một tay. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần II Thường niên B

Chúa Giêsu thì luôn có cái nhìn khoan dung trong khi đó thì cái nhìn của những người Luật sĩ và Biệt phái thì quá hẹp hòi. 

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 2 thường niên

Trong Tân Ước, Gioan Tẩy Giả trong sa mạc ăn chay, sống khắc khổ. Chúa Giêsu cũng đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi ra đi rao giảng.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 thường niên, năm B

Chúa Giêsu đã diễn tả con đường khó khăn này bằng một khẳng định làm cho nhiều người cảm thấy phải sợ: "Ai muốn theo Tôi mà không từ bỏ cha mẹ, nhà cửa, vợ con và cả mạng sống mình thì không xứng đáng là môn đệ của Tôi".

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật tuần 3 thường niên, năm B

Bài học Chúa muốn nói với chúng ta: Đừng bao giờ chúng ta nghĩ quá nhiều về mình - xem mình là gì, nhưng hãy nghĩ đến những gì Chúa chúng ta sẽ trở thành theo ý muốn của Chúa.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật tuần II TNB

Gioan Tẩy Giả xuất hiện rao giảng về sự Sám Hối. Nhiều người đã tin và tìm đến với Ngài để chịu Phép Rửa. Bất ngờ chính Chúa Giêsu cũng xuất hiện bên giòng sông và xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần I TNB

Chúa đã nhìn thấy trong Lêvi có một thiện chí. Ngài đã gọi ông và quả thực Ngài đã không lầm. Cuộc đời sau này của Lêvi – Matthêo cho chúng ta thấy rõ điều đó.