Chứng nhân thời đại

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Paul Marcel Piquet Lợi

Đức cha Paul Raymond Marie Marcel PIQUET LỢI sinh ngày 27.08.1888 tại Notre Dame des Champs, Paris, nước Pháp.

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Phêrô Nguyễn Bá Đương

Cha Phêrô Nguyễn Bá Đương sinh ngày 11 tháng 12 năm 1925 tại giáo xứ Hướng Phương (Quảng Bình) trong một gia đình truyền thống đạo hạnh

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Micae Trần Khắc Vinh

Cuộc đời linh mục của cha Micae luôn gắn chặt với Chúa Giêsu Thánh Thể: Ngài chuẩn bị Thánh lễ rất chu đáo (dọn mình trước khi cử hành Thánh lễ, cử hành Thánh lễ nghiêm trang, sốt sắng, bài giảng ngài dọn rất chu đáo).

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Giuse Nguyễn Khắc Cẩn

Người ta vu khống ngài đủ mọi thứ tội lỗi, nhưng ngài vẫn nhẫn nhục, chịu đựng và tha thứ cho họ. Noi gương Đức Kitô, ngài tha thứ cho những kẻ tố cáo mình

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên

Nền tảng của đời sống thiêng liêng là thinh lặng và hồi tâm. Hai đặc điểm đó, ai tiếp xúc với Đức cha Giuse đều có thể dễ dàng nhận ra

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Phanxicô Xaviê Trần Ngọc Khiết

Cha Trần Ngọc Khiết là chứng nhân một đời mến Chúa - yêu người, tận tụy yêu thương đoàn chiên của mình. Hình ảnh một con người nhỏ bé, đơn sơ...

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh

Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh (1912-1971) chào đời ngày 2 tháng 10 năm 1912 tại làng Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Phêrô Cao Hữu Tạo & cha Phêrô Cao Hữu Hân

Người giáo dân Vinh, Phan Thiết và nhất là giáo dân thuộc các xứ đạo La Gi không ai không biết danh tiếng của hai vị linh mục thánh thiện và là hai anh em ruột

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

ĐGM Phạm Ngọc Chi (1909-1988), được xếp vị trí thứ 6 trong bảng danh sách 100 vị Giám mục VN, là vị Giám mục tiên khởi của giáo phận Đà Nẵng.

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Bônaventura Trần Văn Mân, Dòng Anh Em hèn mọn Việt Nam

Cha Bônaventura sinh ngày 11.09.1916, tại gx. Tịnh Giang, thị xã Hà Tĩnh. Cha sinh trưởng trong một gia đình đạo đức. Thân phụ là một lương y.