Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa: Thứ năm sau Lễ Hiển Linh (+video)

Chúa Giêsu muốn nói rằng, Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Lời quả quyết này đã trở thành một tiếng sét đánh bên tai những người nghe Ngài lúc đó. Vâng, Ngài đã đến để bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ cứu rỗi.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh ( + Videos )

Cuộc hành trình của các môn đệ (và cả của chúng ta) đôi khi cũng có những khó khăn nguy hiểm như đang đi trong bão táp. Cảm giác tự nhiên là chúng ta hoảng sợ. Sợ hãi như vậy không phải là một điều khó hiểu. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh (+Video)

Chính vì lòng thương xót đối với những đàn chiên không có người chăn giữ này, mà Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, đã dấn thân phục vụ. Tin Mừng cho biết "Ngài đã giảng dạy họ nhiều điều." (Mc 6,34).

Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai sau Lễ Chúa Hiển Linh (+video)

Chúa nói "Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần" (Mt 3,2). Sám hối là điều kiện tiên quyết, cần thiết để được cứu độ, bởi vì sám hối là ý thức mình đang đi lệch đường và quyết tâm quay về đường chính.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật - Chúa Giêsu chịu phép rửa (+video)

Như vậy qua biến cố này, mọi người đã thấy được một Chúa Giêsu đích thực là một Thiên Chúa đã làm người. Người đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu chuộc loài người.

Bài giảng: Chúa Nhật - Chúa Giêsu chịu phép rửa (+video)

Phép rửa Chúa Giêsu chịu là Phép rửa Mặc khải. Nó báo cho con người biết là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Kỷ nguyên này là một cuộc tạo dựng mới với sự có mặt của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa như một Adam mới của nhân loại.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh (+video)

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, ngôi sao lạ xuất hiện… Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp được Chúa.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ bảy sau Lễ Thánh Gia Thất (+video)

Chúa đánh giá Nathanael không theo cái nhìn của ông về Chúa mà là theo cái nhìn của Chúa về ông. Chúa nhìn thấy trong người đầy thành kiến này có những giá trị đặc biệt. Đó là thiện chí của ông. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ sáu sau Lễ Thánh Gia Thất(+video)

Lại một lần nữa chúng ta gặp ông Gioan. Phải nói ông là người luôn ý thức được sứ mạng của mình - là người luôn "đi trước mở đường cho Chúa", chính vì thế mà hôm nay ông đã khuyên các môn đệ của mình hãy lìa bỏ ông để đi theo vị thầy mới là Chúa Giêsu.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ năm sau Lễ Thánh Gia Thất(+video)

Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa là Con chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Và ngài còn nói rõ: Đấng đã sai tôi làm phép rửa, bào tôi rằng: người thấy Thần Khí xuống trên ai chính đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.