Bài Giảng

Bài giảng: Chúa Nhật tuần 5 TN - C (+video)

Tin Mừng hôm nay cho biết khi Chúa và dân chúng kéo đến thì Ông Simon và bạn bè đã ra khỏi thuyền và họ đang cùng nhau giặt lưới. Việc Chúa mượn con thuyền của Simon hôm nay quả là một biến cố lớn lao đối với ông.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 5 TN - C (+ Video)

ông Simon và bạn bè đã ra khỏi thuyền và họ đang cùng nhau giặt lưới. Thoạt đầu, Chúa muốn làm quen. Chúa ngỏ ý muốn mượn con thuyền của Phêrô để đưa Chúa ra xa bờ một chút để tránh sự chen lấn của đám đông đang đeo bám Chúa và rồi từ trên con thuyền Chúa giảng dạy dân

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần 4 TN - Năm Lẻ (+video)

chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Mỗi ngày, chúng ta đều cần phải có giây phút nghỉ ngơi 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần 4 TN - Năm lẻ (+video)

Người công chính là người luôn thi hành ý Chúa, bất chấp mọi khó khăn. Ông đã thi hành trách nhiệm của một vị ngôn sứ một cách can đảm, không sợ vua chúa

Ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử vì đạo

Phaolô Miki và các bạn bị bắt vào năm 1597. Số người bị bắt trước tiên gồm có 26 vị. Trong đó có 3 trẻ giúp lễ và Phaolô Miki.

Bài giảng Mồng Ba Tết

Thiên Chúa muốn con người cộng tác với Người để làm cho công trình của Người càng ngày càng hoàn hảo hơn. 

Bài giảng Mồng Hai Tết

Xin Chúa ban cho con cái lòng hiếu thảo để biết vâng phục, kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ, nhất là trong lúc tuổi già của các ngài.

Bài giảng Mồng Một Tết

Để cho Thiên Chúa chi phối và điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của mình sao cho những hành động đó thể hiện được thánh ý của Người. 

Bài giảng lễ Giao Thừa

Vàng bạc mất đi chúng ta có thể có lại. Vàng bạc mất đi chúng ta có thể tìm thấy. Nhưng một giây một phút qua đi là qua đi mãi mãi.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật tuần 4 TN - C (+video)

Niềm tin là khởi điểm của nhiều phép lạ và Chúa chỉ làm phép lạ khi người ta có niềm tin