Đức Mẹ

Có một loài hoa

Hoa Mân Côi là sứ điệp Yêu Thương, sứ điệp Cứu Độ, là kinh nguyện Phúc Âm kết dệt từ các mầu nhiệm chính trong đạo, được suy gẫm qua 20 Mầu Nhiệm “Hoa Mân Côi”.

Đức Maria ở buổi đầu đạo Công giáo Việt Nam - P.2

Cha Phan Đình Cho nhận định rằng thánh mẫu học Đắc Lộ hay thánh mẫu học của các thừa sai buổi đầu đã trình bày được đầy đủ các tín điều về Đức Mẹ.

Email kính gởi Đức Maria

Con sẽ rất vui mừng nếu Mẹ trả lời thư dù trực tiếp hay gián tiếp. Email kính gởi Mẹ không ghi địa chỉ vì con biết Mẹ đã đọc rồi khi những ý nghĩ này vừa hình thành trong bộ não nhỏ bé của con.

Ngày 8/9: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Giáo Hội không mừng ngày sinh của các thánh. Chúng ta thấy có ba lễ mừng sinh nhật: của chính Đức Giêsu, của Trinh Nữ Maria và của thánh Gioan Tẩy giả.

Học lý Và lòng sùng kính Đức Mẹ theo ĐHY Joseph Ratzinger

Sau đây là một bài nói về Đức Mẹ đăng trên Tập San này số 30, số Xuân 2003, cho thấy cái nhìn hết sức thông sáng của một người từng là chuyên viên của Công Đồng Vatican 2.

Việc tôn sùng Ðức Mẹ trong lịch sử Giáo hội

Tìm hiểu vai trò của Ðức Maria trong lịch sử Kitô giáo là làm một cuộc du hành qua nhiều thời đại, không phải chỉ trong sự phát triển thần học...

Đức Maria - Mẹ của nguồn ủi an

Kết thúc thánh lễ, nhiều giáo dân vẫn tiếp tục đôi lời kinh cầu một cách sốt mến dưới chân tượng Đức Mẹ bên hông giáo đường. Tôi tự hỏi, điều này có ý nghĩa gì?

Ngày 15-8: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Biến cố Mẹ lên trời hồn xác hoàn thành sự thánh thiện và huân nghiệp của Mẹ, là niềm ủi an và hy vọng tràn trề của chúng ta.

Ngày 16/7: Đức Trinh Nữ Maria núi Camêlô

Đức giáo hoàng Bênêdictô XIII phổ biến lễ này trong toàn Giáo hội do sắc lệnh ban hành ngày 24 tháng 9 năm 1726. Người ta hướng về Đức Mẹ núi Camêlô như hướng về nguồn ơn phúc để tạ ơn.

Salve Regina - Lạy nữ vương Mẹ nhân lành

Lời kinh cầu khẩn thắm thiết cùng Đức Maria, ngoài kinh Kính mừng Maria, mà người tín hữu Chúa Kitô hầu như thuộc lòng là kinh Salve regina - Lạy nữ vương mẹ nhân lành.