Đức Mẹ

Dấu ấn yêu thương

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 31/05/2018 (All day)
Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét (Lễ kính)
Lời Chúa: 
Lc 1,39-56
"Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?" (Lc 1,43)

Đức Mẹ viếng thăm

Tôi cầu xin Mẹ thương đến viếng thăm Đất Nước Việt Nam yêu dấu của tôi, để tất cả đồng bào tôi được yêu thương nhau, biết bảo vệ và phát triển những giá trị đạo đức thiêng liêng...

Suy niệm

Ngày 01 Tháng 01 - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa: 
Lc 2,16-21
"Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng." (Lc 2,19)

Đấng đầy ân sủng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 25/03/2019 (All day)
Lễ Truyền Tin
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (Lc 1,28)

“Xin vâng” mỗi ngày

Thiên Chúa đòi buộc chúng ta trung tín bước theo Người mà không để cho những khó khăn làm chúng ta nản chí. Do đó, thật khó lặp lại tiếng “xin vâng” mỗi ngày, để trung thành với lời đã cam kết.

Vâng theo ý Chúa

Ngày 07/10: Đức Mẹ Môi Côi (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)

Ngày 15/09: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Cùng với Giáo hội kính nhớ một lần nữa bảy sự thương khó của Đức Trinh nữ Maria chúng ta chiêm ngưỡng mọi đau khổ của Ngài như sự đồng khổ với Chúa Giêsu.

Ngước nhìn lên Mẹ

Hôm nay trời sáng lạ thường, Nắng mai lóng lánh giọt sương trong ngần, Con nghe tiếng hát thiên thần, Ẩn trong Thần Khí góp phần ngợi ca...

Ngày 05/08: Lễ cung hiến Đền thờ Đức Bà cả, ở Rôma

Ngày nay, người ta thường gọi là đền thờ Đức Bà cả. Danh hiệu nầy nhắc nhớ thứ bậc của đền thờ này trong các các thánh đường dâng kính Đức Maria tại kinh thành muôn thuở.

Ngày 16/07: Đức Trinh Nữ Maria Núi Camêlô

Camêlô được coi như ngọn núi thánh. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bách hại...