Đức Mẹ

Bài giảng Thánh lễ Giao thừa Dương lịch tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Phan Thiết)

Mẹ là “Mẫu Hậu, là Nữ Vương của tất cả thế giới”. Đầu năm dương lịch là “ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới”, chúng ta hãy hướng lòng lên cùng Đức Mẹ, là Nữ Vương ban sự bình an.

Ngày 01/01: Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ðể thấy được sự xác tín và lòng sùng kính đích thực của toàn thể Hội Thánh đối với Ðức Maria, nhất là về tín điều về Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta phải đi ngược lại dòng lịch sử.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 01 tháng 01, Thánh Maria - Mẹ Thiên Chúa

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Đây là một trong những hồng ân mà Thiên Chúa dành cho Đức Maria, Mẹ của chúng ta.

Suy niệm

Ngày 01 Tháng 01 - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa: 
Lc 2,16-21
"Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng." (Lc 2,19)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - năm B (2014)

Cũng như cuộc chào đời lạ lùng của Gioan được loan báo cho cha là Dacaria, cuộc chào đời lạ lùng của Đức Giêsu sẽ được loan báo cho mẹ Người là Đức Maria.

Bài giảng Thánh lễ Bổn mạng Nhà thờ Chính toà Sài Gòn (08.12.2014)

Hôm nay chúng ta tụ họp nhau lại đây, để mừng lễ Bổn Mạng Nhà thờ Chính Tòa của Tổng Giáo phận Sài Gòn chúng ta, “Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội.”

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: 8/12 - Đức Mẹ Vô Nhiễm

Chúng ta cử hành đại lễ kính Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội. Mầu nhiệm này đã được Đức Pio IX định tín ngày 8/12/1854, tức trước khi Đức Maria hiện ra tại Lộ Đức 4 năm.

Đấng đầy ân sủng

Ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (Lc 1,28)

Vâng theo ý Chúa

Ngày 07/10: Đức Mẹ Môi Côi (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm A - Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Các bài đọc hôm này đề cao vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và là mẫu gương Phúc âm hóa cho người Kitô hữu.