Đức Mẹ

Vâng theo ý Chúa

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên - Ngày 07/10: Đức Mẹ Môi Côi
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền." (Lc 1,38)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Lời Đức Mẹ dạy ba trẻ: em Lucia, Phanxicô và Jacinta, mỗi khi Mẹ hiện ra với các em trong tất cả 6 lần tại Fatima - “Các con hãy lần chuỗi Môi Côi hằng ngày!”

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - năm B

Khi ấy, sứ thần Gábrien đã đến loan tin vui cho Đức Maria với lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. “Mừng vui lên” vì được Thiên Chúa viếng thăm.

Đứng gần Thánh giá

Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên - 15/9: Đức Mẹ Sầu Bi
Lời Chúa: 
Ga 19,25-27
"Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người." (Ga 15,25)

Để Chúa hướng dẫn đời mình

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Ngày 8/9: Lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria
Lời Chúa: 
Mt 1,1-16.18-23
"Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần." (Mt 1,18)

Thiên Chúa ở cùng

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên - Ngày 22/08: Đức Maria Nữ Vương
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ." (Lc 1,28)

Tin Chúa sẽ thực hiện

Ngày 15/08: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lời Chúa: 
Lc 1,39-56
"Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện" (Lc 1,45)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria

Ngày thứ Bảy tuần thứ hai sau lễ Hiện Xuống. Giáo Hội cho chúng ta mửng lễ Trái Tim của Đức Mẹ ngay sau khi chúng ta mừng lễ Trái tin Chúa Giêsu.

Xin vâng

Ngày 25/03: Lễ Truyền Tin
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" (Lc 1,38)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 02/02 - Đức Mẹ dâng Chúa vào đền Thánh (lễ nến)

Sự vâng phục thánh ý Chúa là một trong nét đẹp trong đời sống của Đức Maria và Thánh Giuse. Các Ngài đã thể hiện sự vâng phục này ngay từ khi các ngài được Chúa trao cho trách nhiệm...