Đức Mẹ

Lời cầu nguyện với Đức Maria của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Ðấng tràn đầy ơn phước, tràn đầy tình thương Thiên Chúa ngay từ giây phút đầu tiên của đời, Mẹ được Thiên Chúa quan phòng tiền định làm Mẹ của Ðấng Cứu Thế và được liên kết mật thiết với Ðấng cứu thế trong mầu nhiệm cứu chuộc.

Đức Bênêđictô nói về Đức Maria

Maria được kính thờ như Nữ vương thiên đình, như Nguyên ảnh của Giáo hội, hay cũng như Mẹ của lòng nhân ái. Lực toả sáng của người nữ đó, đấng vẫn luôn dấy động tâm can hàng triệu con người, không thể nào đong đo bằng tiêu chuẩn thường tình được.

Lộ Đức - Nevers và Bernadette

Lộ Đức (Lourdes) là một địa danh hành hương nổi tiếng của nước Pháp. Địa danh này gắn liền với một thiếu nữ mang tên Bernadette Soubirous.

Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức

Hầu như không có người Kitô hữu nào mà không nghe đến địa danh nổi tiếng Lộ Đức, ở miền Nam nước Pháp, nơi mà, vào năm 1858, Đức Mẹ loducđã hiện ra cho một thiếu nữ nghèo, thánh nữ Bernadette, tại hang đá Massabielle. Và cũng chính nơi đây mà Đức Mẹ đã hiện ra xác nhận định tín của Giáo Hội : Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Bảy lời của Đức Maria và đời sống Linh Mục

Lời đầu tiên của Đức Maria trong Phúc Âm là lời khẳng định Mẹ không biết, nhưng chính lại là lời cho thấy Mẹ biết mình rất rõ để từ đó làm cơ sở mà bước vào chương trình của Thiên Chúa: “Việc đó được xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”.

Tâm hồn Vô Nhiễm

Tuyên xưng Đức Maria là người duy nhất trong con cái loài người được đặc ân “vô nhiễm nguyên tội” thì điều đó có nghĩa là ” Mẹ đã được Thiên Chúa ban ơn thánh sủng ngay từ giây phút đầu tiên của đời Mẹ, nhờ vào công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Con Mẹ”.

Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô, trong Giáo Hội

Trong lịch sử Giáo Hội cũng như trong các nhà thờ công giáo, địa vị của Đức Maria hiển hiện nổi bật hẳn. Đối với người không công giáo, xem ra người kitô chúng ta dành cho Đức Mẹ một uy thế ngang hàng với Thiên Chúa, và dĩ nhiên là hữu hình hơn.

Lạy Chúa Giêsu sống trong Mẹ Maria

Đức Trinh Nữ Maria vừa là hình ảnh vừa là sự thể hiện đầu tiên, những hoa quả đầu mùa của Giáo Hội. Thánh Thần nhận ra nơi Mẹ một chiều sâu vâng phục bao la, và ngài kinh ngạc thấy tập hợp nơi Đức Maria tất cả những gì mà Thánh Thần Thiên Chúa sẽ tuôn đổ một ngày nào đó trên toàn thể Giáo Hội.