A. Xuân

Lời Chúa nối kết chúng tôi

Có lẽ nhiều người Công giáo, ít là một vài lần trong đời, đã từng đến thăm viếng một ngôi chùa hay đình làng. Thế nhưng lại hiếm có người công giáo Việt Nam nào nghĩ đến việc đi thăm một nhà thờ Tin Lành, dù chỉ một lần, để nghe giảng giải Lời Chúa.