Xiao Cao từ Hồng Kông

Bùng nổ dân số ở Trung Quốc và quyền con người

Trung Quốc lo lắng mất cân bằng giới tính đang gia tăng và khả năng xảy ra bất ổn xã hội nhiều hơn. Một nhà báo ở Trung Quốc đề cập đến nỗi lo lắng hàng đầu của người dân Trung Quốc.