Viễn Đông (chuyển ngữ)

Thực phẩm giảm stress

Các chuyên gia nói rằng việc ăn uống thất thường, ăn không ra bữa, ăn không đúng giờ, ăn không hợp lý, là nguyên nhân có nhiều khả nằng gây stress. Chúng ta có thể xử lý bằng cách ăn các thực phẩm có...