Văn Yên S.J. - Vatican

Đức Thánh Cha gởi điện thư chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng y Danneels

ĐTC gởi điện thư chia buồn đến Đức Hồng y Jozef De Kesel, Tổng Giám mục Mechelen-Brussel về Đức Hồng y Godfried Danneels qua đời ngày 14/3/2019.

Ngày quốc tế chống lại nạn sử dụng binh lính trẻ em

Nhân dịp Ngày Quốc tế chống lại việc sử dụng binh lính trẻ em (12/02), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết tại Nam Sudan, có hơn 19 nghìn trẻ được sử dụng làm lính.