Văn Yên S.J

Đại hội giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức Đại hội Toàn quốc Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 1, vào ngày 4 & 5/ 5/2019, với chủ đề “Toả Sáng Đức Tin”.