Văn phòng HĐGMVN

Hạnh Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt, tử đạo ngày 18 tháng 7 năm 1839

Trong số 15 quân nhân Công giáo can đảm giữ vững đức tin, tiến ra cánh cửa có sẵn xích xiềng và bị tống giam vào ngục tối, có người lính Đminh Đinh Văn Đạt.    

Hạnh Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855

Ông trùm họ Anrê Nguyễn Kim Thông được nâng lên hàng chân phước ngày 02/05/1909 và đượctôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1838

Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần được nâng lên bậc chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1842

Linh mục Phêrô Hoàng Khanh được tôn lên bậc chân phước ngày 02/05/1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Ignacio Delgado - Y, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1838

Vị giám mục dòng thuyết giáo Ignacio Delgado - Y được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Ignacio Delgado - Y, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1838

Thánh Ignacio Delgado - Y sinh ngày 23/11/1762 tại làng Villafeliche, tỉnh Saragozza, miền Aragon, nước Tây Ban Nha.  

Ngày 11/7: Thánh Bênêđictô (Biển Ðức) (480?-543)

Thánh Bênêđictô sinh trong một gia đình lỗi lạc ở Nursia, thuộc miền trung nước Ý, theo học tại Rôma và ngay từ khi còn trẻ, ngài đã thích đời sống đan viện.

Hạnh Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê), tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1841

Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Ðê) được nâng lên bậc chân phước ngày 02/05/1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

Ông trùm họ Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.