Văn phòng HĐGM VN

Suy tư Mục vụ gia đình số 9/2018: "Trước mặt Chúa"

Hình ảnh của hôn nhân trong Thánh Kinh nói rõ ràng đó là một dấu chỉ của Giao ước của Thiên Chúa với con người, và Giao ước hướng về Chúa là một chuyện cả đời.