Văn Hoàng OP

Thách đố của người Tu sĩ trong thời đại mới

Đứng trước thực trạng của một xã hội mà con người muốn phủ nhận Thiên Chúa và chạy theo vật chất, giới trẻ Công giáo và các tu sĩ trẻ gặp rất nhiều những thách đố.