UB Mục vụ Gia đình / HĐGMVN

Thư mời tham gia Đại Hội Gia Đình Trẻ tại Trung tâm Mục vụ TGP. Huế ngày 01-03/06/2018

Đại Hội Gia Đình Trẻ -từ mới kết hôn đến 15 năm hôn nhân- sẽ được tổ chức từ ngày 01/6 đến 03/6/2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Huế và Trung tâm Thánh Mẫu La Vang.

Hội nghị thường niên lần III Ủy ban Mục vụ Gia đình / Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trong hai ngày 27–28/9/2012, tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM, Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBMVGĐ) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần III.

Hội thảo về Tông huấn gia đình Familiaris Consortio nhân kỷ niệm 30 năm công bố (22.11.1981 – 2011)

Hai ngày 17 & 18.11.2011, UBMVGĐ thuộc HĐGMVN đã tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 30 năm công bố Tông huấn “Về các bổn phận của Gia đình” tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng.

Hội nghị UB Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGMVN lần thứ II (21–23/09/2011)

Trong hai ngày 21-22/09/2011, tại TTMV TGP TP.HCM, Ủy ban Mục vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ II.

Chương trình Đại hội các gia đình thế giới 2012 tại Milano

Những điểm chính của chương trình Đại hội các gia đình thế giới 2012 tại Milano từ 30/05 đến 03/06 năm 2012.

Đại hội các gia đình thế giới 2012 tại Milano: Giáo lý chuẩn bị

Gia đình, công việc, ngày lễ. Đó là ba từ của chủ đề của Đại hội các Gia đình Thế giới. Ba từ này tạo nên tam thức khởi đi từ gia đình để mở ra với thế giới.

Thư của ĐTC gửi về việc chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới lần VII

Để biến cố này có thể mang lại hoa trái thực sự, ta không thể để nó ở trong tình trạng biệt lập, mà phải gắn liền với một tiến trình chuẩn bị... 

Chương trình Đại hội các gia đình thế giới 2012 tại Milano

Những điểm chính của chương trình từ 30/05 đến 03/06 năm 2012: Hội nghị về thần học mục vụ với những hoạt động và hội thảo theo từng đề tài: