UB Mục vụ Gia đình / HĐGMVN

Thư mời tham gia Đại Hội Gia Đình Trẻ tại Trung tâm Mục vụ TGP. Huế ngày 01-03/06/2018

Đại Hội Gia Đình Trẻ -từ mới kết hôn đến 15 năm hôn nhân- sẽ được tổ chức từ ngày 01/6 đến 03/6/2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Huế và Trung tâm Thánh Mẫu La Vang.

Hội nghị thường niên lần III Ủy ban Mục vụ Gia đình / Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trong hai ngày 27–28/9/2012, tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM, Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBMVGĐ) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần III.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a