Tu sĩ Lôrensô Vũ Văn Trình MF

Giới trẻ, Khoa học và Đức Tin

Phải chăng đức tin và khoa học có sự mâu thuẫn nhau? Tại sao việc tìm kiếm sự thật khoa học lại không đồng hướng về sự thật tôn giáo, sự thật phổ biến và bất biến là Thiên Chúa?

Đức tin của giới trẻ trong đời sống hôm nay

Giới trẻ ngày nay đứng trước cơn khủng hoảng về các giá trị luân lý, đạo đức và có nguy cơ loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Đây là thách đố của những người có trách nhiệm…

Vấn đề “Sống thử” của giới trẻ ngày nay

Vấn đề này không chỉ là sự lo lắng của các bậc làm cha mẹ mà còn là thách đố của các nhà giáo dục cũng như những người có trách nhiệm.

Vấn đề đạo đức của giới trẻ ngày nay

“Giới trẻ là tương lai của Giáo hội và nhân loại”. Đó là câu khẳng định nhiều người đã biết. Nhưng đối diện với thực tế thì ai cũng thấy lo lắng cho tương lai ấy. Liệu nó có tốt đẹp như người ta tưởng không? 

Vấn đề nạo phá thai trong giới trẻ ngày nay

Thế giới toàn cầu hóa làm cho con người ngày càng đánh mất lương tâm: họ có thể làm bất kỳ điều gì vì quyền lợi cá nhân, ngay cả việc dám bỏ đi một sinh linh chưa kịp chào đời.

Toàn cầu hóa: cơ hội và thách đố của giới trẻ ngày nay

Trong thế giới toàn cầu hóa như hiện nay, là một giới trẻ bạn thấy cuộc sống đang phải đối diện những khó khăn thách đố nào?