Truyền Thông Caritas TGP

Caritas TGP: tổ chức chương trình tập huấn cho gia đình có trẻ bại não bằng phương pháp Vật lý trị liệu

Vào ngày 23-8-2014, tại Tòa Tổng Giám mục, Caritas Tổng Giáo phận phối hợp với Giảng viên Nguyễn Ánh Chí tổ chức chương trình tập huấn cho gia đình có trẻ bại não...