Trần Quang Vinh

Tây Tạng: Tết Losar của lòng hiếu khách và từ tâm

Mỗi năm ở Tây Tạng có biết bao lễ hội nhưng Tết Losar mừng năm mới Âm lịch vẫn là quan trọng nhất và được mong đợi nhất. Lo theo tiếng Tạng là năm, còn sar mang nghĩa mới. Tết Losar kéo dài tối thiểu 3 ngày và tối đa là nửa tháng.