Trần Điền Thăng

Xét đoán - Đoán xét

Một cách nôm na bình dân có thể hiểu, đoán là ước đoán, là phỏng chừng, là không chắc chắn tuyệt đối. Xét là nhận xét, là quan sát, là kết luận.

Giáo xứ Hoàng Mai: bổn mạng Giới trẻ Con Đức Mẹ

Vào lúc 17g chiều ngày 7.12, Gx Hoàng Mai như được phủ khắp một màu xanh đặc trưng của ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là quan thầy Giới trẻ Con Đức Mẹ của GX

Linh mục: quà tặng & gánh nặng

Ai cũng muốn nhận được quà tặng, nhưng đôi khi, lại tự biến thành gánh nặng của chính mình rồi chất cái gánh ấy lên vai kẻ khác mà không tự biết.