Tin và ảnh của Truyền thông HHTM

Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận: Khánh thành tượng đài Mẹ Maria tại Thánh Địa La Vang

Ngày 15/08/2011, Liên Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo phận gồm các hội viên thuộc 3 Liên Đoàn Bác ái TM, Gia Đình TM và Giới Trẻ TM đã hành hương từ TP Hồ Chí Minh ra La Vang.