Thiên Triệu

Hai cuộc chiến, hai thứ vũ khí

Vẫn đang diễn ra một cuộc chiến khác không kém khốc liệt nhưng xem ra không được mấy ai quan tâm... Vũ khí trong cuộc chiến này là lời nói và chữ viết.

Học ngôn ngữ giảng thuyết của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đó là thứ ngôn ngữ hình tượng và ẩn dụ. Nói chuyện với các giám mục tại Đền thánh Đức Mẹ Aparecida, ngài lấy luôn sự tích tượng Đức Mẹ ở đây để khai triển suy tư.

Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, hãy lên đường

Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta hãy lên đường, không bằng những chuyến bay, nhưng bằng lời cầu nguyện với Đức Mẹ cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới...

Chân dung linh mục qua hình ảnh Đức giáo hoàng Phanxicô

Chúa nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chăn chiên lành và là Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu,... nhưng đừng quên còn phải cầu nguyện cho chính các linh mục, để họ sống đúng với ơn gọi...

Đức tân Giáo hoàng và ngôn ngữ không lời

Nhà lãnh đạo phải ý thức rằng mình không phải là người trao ban, nhưng trước hết là người lãnh nhận, nhờ đó mới có thể trao ban. 

Bầu Giáo Hoàng: Đấu tranh nội bộ?

Thay cho bầu khí ồn ào của những cuộc vận động tranh cử thì trong nhà nguyện Sistine, nơi tiến hành việc bầu giáo hoàng, chỉ có sự tĩnh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm thôi.

Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy nhận định về Trung Quốc và Giáo hội Trung Quốc

Đức TGM Hàn Đại Huy đã đưa ra những nhận định về đất nước Trung Quốc và về Giáo hội công giáo tại Trung Quốc.

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và những định hướng làm việc

Lời Chúa không thể bị đem ra thương thảo. Không thể vừa tin (điều này) lại vừa không tin (điều khác)... Không thể quy về truyền thống của Hội Thánh để nói là chỉ chấp nhận một phần. Con đường của Hội Thánh dẫn chúng ta đi tới phía đằng trước và tất cả mọi người được mời gọi đừng khép mình lại trong lối suy nghĩ quy ngã, nhưng phải chấp nhận trọn vẹn sự sống và đức tin của Hội Thánh.

Đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau

“Cần phải giúp đỡ Giáo Hội tại Trung Quốc, cả Giáo Hội được gọi là hầm trú và Giáo Hội được đặt tên không đúng là Giáo Hội yêu nước.

Cầu nguyện "cho" và cầu nguyện "với" Đức Thánh Cha

Vào thời điểm Đức Thánh Cha đang đau buồn vì những vụ việc không tốt mới xảy ra tại Vatican, các tín hữu công giáo người Đức tại Rôma đã đưa ra lời mời gọi này.