Thích Đồng Thành

Tìm hiểu về Lễ tắm Phật

Nhân dịp lễ Vesak 2011 (2555 Phật lịch), Ban MVĐTLT xin giới thiệu bài viết của tác giả Thích Đồng Thành về "lễ tắm Phật", đăng trên tập san Pháp Luân số 62. Nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của Thái tử Tất-đạt-đa tại vườn Lâm-tỳ-ni. Các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền đều ghi lại rằng khi hoàng hậu Ma-da đản sanh Thái tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu và Thái tử. sự kiện này được ghi lại trong kinh Đại bổn...