Tổng Giáo Phận Huế

Thư mời tham dự hành hương thường niên La Vang năm 2018

Cuộc hành hương tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, diễn ra ngày 14, 15  tháng 8 năm 2018, với chủ đề "Mẹ La vang, Mẹ của những người gặp thử thách".