Tâm Đạo

Hiểu lầm

Ai trong chúng ta cũng có lúc bị hiểu lầm. Tuy nhiên, phản ứng của chúng ta khi bị hiểu lầm thì không giống nhau. Câu chuyện Trác Mậu gợi lên một phản ứng hiếm thấy thời nay, ngay cả những nơi những người có đạo, các Kitô hữu.

Chứng “ái kỷ” (*)

Vẫn ý thức rằng chúng ta không được phép “quơ đũa cả nắm” hay khái quát hóa vài sự kiện mà áp dụng cho toàn thể đại chúng. Tuy nhiên, xét về ba đặc điểm của chứng ái kỷ, thì dường như sự thiếu đồng cảm hay vô cảm đang ngày càng  gia tăng trong xã hội, nơi các đoàn thể và ngay cả trong các gia đình nữa!

Ngẫm nghĩ nhân Ngày thế giới phòng chống tự tử (10/9)

Bản năng sinh tồn đã được Thượng Đế phú bẩm cho mọi sinh vật. Nơi con người bản năng này gắn liền với khát vọng sống còn, thế nhưng hiện tượng tự sát xem ra có chiều hướng gia tăng trên thế giới và cả nơi xã hội Việt Nam. Vì thế, việc ngăn ngừa nguyên nhân dẫn đến tự tử đáng cho mọi người, nhất là Kitô hữu, suy tư để đẩy lùi các nguyên nhân dẫn đến cái chết do tự tử và góp phần xây dựng nền văn minh sự sống.