An Phong

Châu Âu: Các giám mục mời gọi thiết lập một “không gian của lòng hào hiệp”

“Xã hội cần có một không gian của lòng hào hiệp”, các giám mục của Ủy ban các Hội đồng giám mục trong Cộng đồng Châu Âu (COMECE) khẳng định như trên.

Cộng hòa Séc: Tiến tới việc bồi hoàn tài sản cho các tôn giáo

Ngày 11-01 vừa qua, chính phủ nước Cộng hòa Séc đã phê chuẩn một dự luật nhằm bồi hoàn tài sản của các tôn giáo đã bị chế độ cộng sản Tiệp Khắc tịch thu trước đó.

Bộ Giáo lý Đức Tin ra thông cáo về Bản Hướng dẫn mục vụ trong Năm Đức Tin -

Hôm qua 5-01, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra thông cáo về Bản hướng dẫn mục vụ trong Năm Đức Tin 2012-2013. Văn kiện hướng dẫn mục vụ này sẽ được ký vào ngày lễ Hiển Linh.