Phóng viên ucanews.com từ Wenzhou

Trung Quốc: Trí thức Công giáo "phải đóng vai trò lớn hơn"

Các nhà trí thức Công giáo được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn nữa trong Giáo hội đặc biệt trong mục vụ và truyền giáo, bình luận và đề xuất với Giáo hội.