Phóng viên ucanews.com từ Negombo

Nam Á: Caritas giải quyết các vấn đề nhân quyền

Các nhân viên Caritas ở Nam Á vừa giới thiệu một tập sách về giáo dục nhân quyền tại một cuộc tập huấn ở Negombo hôm 21-9.