Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa & Đaminh Lê Công Nguyên

Hành trình của “Siêu Nhân”

Khi đến thăm những trẻ bị bại não ở các giáo hạt, đã dấy lên trong tâm khảm anh em chủng sinh khóa 17 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn chúng tôi nhiều xúc cảm khó phai.