Paul Quốc Cường

Lần đầu tiên tôi đi tĩnh tâm

Được rủ đi tĩnh tâm, thoạt tiên con tham gia với tâm thái như mình là người ngoài cuộc, đi cho biết với người ta, nhưng rồi sau đó con bỗng cảm thấy khác lạ.