Nt Bích Ngọc

Vườn nho Hội Thánh

Đức Giêsu đến thời kêu gọi. Hết mọi người hội đủ sắc dân. Ai nghe tiếng Chúa ân cần. Bắt tay vào việc quyết tâm theo Người

Đến với Chúa

“Hãy học nơi tôi” (mathete) không có nghĩa là học kinh Tôra, nhưng là trở thành môn đệ (mathétés), là bước theo Đức Giêsu khiêm nhường và hiền hậu.

Đấng phải đến

Gioan là người cao trọng nhất vì ông là người dọn đường cho Chúa. Thật rõ ràng rằng những người được Chúa chúc phúc sẽ cao trọng hơn.

Đức Vua Thập Giá

Xin thương nhớ đến con, lạy Chúa. Trọn đời con nhận Chúa là Vua. Nước Người muôn thuở vĩnh tồn. Vũ hoàn xưng tụng kính tôn Danh Người.

Kiên trì làm chứng

Các thánh tử đạo đã trung tín đi trọn con đường mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: đó là từ bỏ ý riêng và chấp nhận mọi sự với tinh thần phó thác.

Chúa thương cứu vớt

Thiên Chúa đã đi ngang qua đời Giakêu và biến đổi ông. Vậy tôi có nhận ra những lần Thiên Chúa đi ngang qua đời tôi, qua Lời Chúa, qua Thánh Thể, hay qua các vị đại diện của Ngài...?

Vâng nghe lời Người

“Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17, 5)

Giêsu - Vua Tình Yêu

Chúa Giêsu là vua không phải theo kiểu trần thế, vương quyền của Ngài không theo kiểu chính trị. Chúa Giêsu là vua sự thật, vua tình yêu, vua niềm tin.Vương quyền Chúa Giêsu là vương quyền yêu thương, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

Lời cầu khiêm hạ

“Người này, khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi”. (Lc 18, 14)