Nt. Bích Ngọc

Hồng ân nhắc bảo

Lời cầu nguyện nếu muốn được Chúa nghe thì cần cầu chung giữa Cộng đoàn, vì Chúa Giê-su hứa sẽ luôn hiện diện khi có hai ba người hiệp lời cầu xin nhân danh Người.

Lòng tin vững mạnh

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”. (Mt 15, 28) 

Bẻ ra phân phát

Bánh tình thương Chúa ban nhân loại. Dạy ta sống bác ái yêu thương. Bao người túng quẫn đoạn trường. Bao người đau khổ bước đường điêu linh.

Người gieo giống

Thiên Chúa như người gieo giống đi gieo hạt giống Nước Trời vào lòng người ta. Ngài không bỏ sót bất cứ cơ hội nào dù nhỏ nhất.

Môn đệ Chúa

Môn đệ Chúa, con xin dâng hiến. Mạng sống này tận hiến dâng Cha. Yêu thương phụng sự thiết tha. Noi gương theo Chúa chính là Tình Yêu.

Thần lương no thỏa

Tín hữu Chúa tâm tư thành khẩn đến với Ngài lãnh nhận thần lương. Giêsu Thánh Thể yêu thương, ẩn mình sống động trên đường thế nhân.

Ngôi Ba Thiên Chúa huyền siêu

Các bản văn Phụng Vụ hôm nay ít nhiều đều nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần có một vai trò rất quan trọng trong công trình sáng tạo, cứu độ và thánh hoá loài người của Thiên Chúa.

Đến với muôn dân

 Chúa Giêsu về trời mở ra thời kỳ của Thánh Thần, của Hội Thánh, một Hội Thánh có sứ mạng loan báo và làm chứng về Đức Kitô Phục Sinh cho tất cả mọi người ...

Tám Mối Phúc

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hạivà vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở,vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Tiếng gọi lên đường

Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ, Ngài đặt chân lên vùng đất ngoại dân, những người bé nhỏ thanh bần, Chúa tìm gặp gỡ gieo mầm Phúc Âm.