NL FMM

Chùm chuyện bên lề ngày 25.11.2010 (tiếp theo)

Vị điều phối là Giám đốc Trung Tâm Mục vụ nên trả lời ngay: “Trong Trung tâm này cố gắng thì cũng có thể dựng được 300 lều. Nhưng điều tôi sợ là phải hỏi ý kiến bà ở nhà xem có cho ông dựng lều ở đây không?”…

Đại hội Dân Chúa: Chuyện bên lề "Hình, ảnh và bóng?"

Trước đây có lần tôi nghe câu đố: con lợn và con heo khác nhau thế nào, nghĩ mãi không ra, sau mới biết là “con lợn sống ở miền bắc và ăn ngô”, còn “con heo sống ở miền nam và ăn bắp”