Nguồn: Tổng Giáo Phận Huế

Những ngày Đại Hội Gia Đình Trẻ tại TGP Huế (01-03.6.2018)

Đại hội Gia đình trẻ từ ngày 01-03.6.2018 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế, với chủ đề: “Đồng hành cùng Gia đình trẻ” đã quy tụ các gia đình từ 18/26 giáo phận về tham dự.