Nguồn: “vaticannews.va”

Đức thánh Cha lên án “loại truyền thông vu khống”

Tin tốt không quyến rũ, nó qua nhanh, nhưng một vụ bê bối thì thu hút sự chú ý. Đó là nguyên cớ mà một con người, một tổ chức, một quốc gia lụi tàn.