Nữ tu Mai Thành (Dòng Đức Bà)

Hồi ký: Phục vụ giáo dục truyền hình

Tôi xác quyết rằng truyền hình là ngôn ngữ của thời đại, là ngôn ngữ toàn diện (langage total), là một nghệ  thuật tổng hợp đan kết tất cả các nghệ thuật khác.

Uông Nước Nhớ Nguồn - Lòng hiếu thảo: điểm gặp gỡ liên tôn

Lục địa Á châu đã thừa hưởng những truyền thống tôn giáo lâu đời và phong phú: Ấn giáo, Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo. Nước Việt Nam từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên đã hội nhập Tam giáo: Phật, Khổng, Lão mà điểm gặp gỡ mạnh mẽ nhất là “Đạo Hiếu”, tôn kính Cha Mẹ và thờ cúng tổ tiên. Trong Kitô giáo, tinh thần hiếu thảo đối với tổ tiên, cha mẹ có ý nghĩa và vị trí nào? Từ Cựu ước, sách Cách ngôn (96,20-22) dạy: “Hãy nghe lời cha truyền, đừng quên lời mẹ dạy. Những lời đó hướng dẫn khi con đi, bảo vệ khi con ngủ, dạy dỗ khi con thức”.