Nữ tu Mai Thành

Lòng hiếu thảo: điểm gặp gỡ liên tôn - Nữ tu Mai Thành

Để tưởng nhớ nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha, thành viên Ban MV Đối thoại liên tôn TGP, BBT xin giới thiệu suy tư của tác giả về chữ Hiếu, như điểm giao thoa trong cuộc đối thoại giữa tín đồ các tôn giáo.