MV Giới trẻ hạt Xóm Mới

Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa 16

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới sẽ khai giảng các lớp học miễn phí khóa 16 vào lúc 19g30 tối thứ Hai, ngày 01.01.2019.

Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa 15

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới sẽ khai giảng các lớp học miễn phí khóa 15 vào lúc 19g30 tối thứ Hai, ngày 02.07.2018.

Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa 14

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới sẽ khai giảng các lớp học miễn phí khóa 14 vào lúc 19g00 tối thứ Ba, ngày 02.01.2018.