Minh Lan

Sinh viên Công Giáo: Thánh lễ khai giảng năm học 2018-2019

Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới bắt đầu do Đức cha Giuse chủ sự, đồng tế với ngài có linh mục cha Giuse Têrêsa cùng quý cha. 

Giáo xứ Vườn Chuối: Hồng ân Thánh Thần

Lúc 17g30 thứ Năm ngày 26.5.2016, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã ban bí tích Thêm sưc cho 26 thiếu nhi và 12 em nhận bí tích Mình Thánh Chúa tại giáo xứ Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán.