Mai Tâm chuyển dịch

Tại sao Giáo hội tuyên phong các vị Tiến sĩ Hội Thánh?

Tiến sĩ Hội Thánh không phải là những vị siêu thánh. Tiến sĩ Hội Thánh là những vị thánh đã để lại nhiều tác phẩm, trong đó, các ngài triển khai một học thuyết nổi bật đem lại một điều gì đó mới mẻ về đức tin có liên quan đến nhiều người Kitô hữu... Sau Công đồng, Giáo hội đã nhìn nhận rằng ở đâu có sự thánh thiện, ở đó có sự hiểu biết về Thiên Chúa.

Suy nghĩ từ biến cố 11/9: Phỏng vấn Đức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại liên tôn

Sau đây là bài trả lời phỏng vấn báo La Croix của Đức Hồng y Tauran về biến cố 11 tháng Chín và cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi lần thứ hai này.