Magnificat

Xuân Phúc Ân

Dù cho tên và con số của từng năm có thay đổi, nhưng mẫu số chung của mọi lời chúc xuân đều đồng quy về hạnh phúc. Dù lớn hay bé, sang hay hèn, giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ, ai ai cũng khát mong hạnh phúc cho mình và cho người.

Bình an: ước vọng hay quà tặng?

Bình an là ân huệ Thiên Chúa đã ban cho mọi người qua Chúa Giêsu. Người là Hoàng tử Thái bình, nên ở đâu có sự hiện diện của Chúa Giêsu là ở đấy có bình an. Ai tiếp nhận và để Chúa Giêsu ở lại nhà mình, thì nhà đó được an bình. Và một khi cái tâm an bình, ta cũng mang bình an đến mọi người ta gặp gỡ và mọi nơi ta đến.

Tháng hội tụ những người tôi yêu

Hội Thánh đã sắp xếp và báo cho biết trong tháng này chúng ta được nhiều người Nhà Trời đến viếng thăm, nên thiết tưởng nhà ta nên chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo và chia nhau tiếp chuyện với các hiền nhân này.

Thánh giá và Thánh Mẫu

Mẹ vẫn đứng bên thập giá của mỗi người em của Chúa Giêsu và cũng là con của Mẹ. Xin giúp chúng con đừng sợ mang thập giá đời mình bước theo Thầy Giêsu. Xin dạy chúng con biết ở kề cận những anh chị em đang bị đóng đinh vào thập giá...

Thánh giá và Tình Thương

Nếu tiếng “Xin Vâng” của hai mẹ con đã hòa quyện với nhau để phụng mệnh thiên ý Chúa Cha, thì đường Thánh giá của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã hội tụ vào nhau để hiển thị Tin Mừng, Tin Mừng về đau khổ, Tin Mừng có sức ủi an và cứu độ.

Tâm tình với Đức Giáo hoàng Phanxicô

Noi gương cha, dù khiếm khuyết thể lý, chúng con có thể đến thăm viếng nhau, đến với anh chị em bệnh nhân khác hoặc tìm đến với những người ở trong hoàn cảnh xa cách Thiên Chúa và Hội Thánh Chúa Kitô...

Biết bao linh ân… nghĩa tình

Là người Kitô hữu thuộc cộng đoàn những người tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, là những người con trong đại gia đình Hội Thánh, tôi cũng muốn cùng các Bạn nhìn lại những hồng ân mình đã nhận lãnh qua Hội Thánh Chúa Kitô và anh chị em trong năm qua.