Lm.Giuse Đinh Tất Quý

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần 1 Thường niên (+video)

Người cùi trong bài Tin Mừng hôm nay sống nhưng kể như đã chết. Rất may anh đã gặp được Chúa. Và anh đã tin chỉ có Chúa mới có thể cứu anh. Anh tin thật mãnh liệt nên anh đã nói lên lời van xin của anh với Chúa một cách rất mạnh mẽ. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh (+video)

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, ngôi sao lạ xuất hiện… Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp được Chúa.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ bảy sau Lễ Thánh Gia Thất (+video)

Chúa đánh giá Nathanael không theo cái nhìn của ông về Chúa mà là theo cái nhìn của Chúa về ông. Chúa nhìn thấy trong người đầy thành kiến này có những giá trị đặc biệt. Đó là thiện chí của ông. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư sau Lễ Thánh Gia Thất(+video)

Người thành thật là người có thì nhận, không thì nhất định không nhận. Có nói có, không nói không. Đức tính thành thật là một trong những đức tính căn bản làm nên tư cách của con người. Đức tính này ngày nay cũng rất cần cho cuộc sống của chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai sau Lễ Thánh Gia Thất (+video)

Sự sống của con người là do Thiên Chúa ban cho. Và khi tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa đã nhắm đến sự sống, và khi tạo dựng sự sống, Thiên Chúa nhắm đến việc tạo dựng con người, một con người giống hình ảnh Thiên Chúa.

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm B (+video)

Qua hai phép lạ Chúa cho người con gái ông Giairô đã chết được sống lại và người đàn bà bị bệnh loạn huyết suốt 12 năm được khỏi, thánh Marcô muốn chúng ta thấy rằng: cái chết và bệnh tật đang thực sự thống trị trên đời sống của con người.