Lm. Nguyễn KHắc Hy; pss

Linh mục và luật độc thân

Riêng với giáo hội Công giáo La Mã, chúng ta hiểu gì về luật độc thân của linh mục? Trong bài này, tôi xin trình bày về lịch sử luật độc thân trong giáo hội hơn là ý nghĩa linh đạo của luật này.