Lm Lê Công Đức

14 Chặng đàng Thánh giá bằng đồng tại Rôma

14 Chặng đàng Thánh giá bằng đồng có kích thước lớn hơn người thật đang được trưng bày ở Rôma. Cuộc trưng bày diễn ra từ nay cho đến hết ngày 29.4.

Hòa giải và hy vọng

...Tôi chợt nhận ra, đây không còn là tâm tình riêng của một con người, dù người ấy có là vị Hồng y danh tiếng Roger Etchégaray, mà đây là sứ điệp, là tiếng nói của Mẹ Giáo Hội...